Regulamin

REGULAMIN

1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
 2. Właścicielem marki happy caps domeny www.happycaps.pl oraz usług świadczonych w imieniu Happy Caps, jest firma Happy Caps Alicja Bojarska z siedzibą w Kędzierzynie Kozlu przy ul. Zielonej 11/34 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn Kozle NIP 7492101815.
 3. Wszelkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.happycaps.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Usługi świadczone przez Happycaps.pl polegają na:
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
b) kontakt z happycaps.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,
c) prowadzeniu Newslettera

2. Warunki składania zamówień

 1. 2,1 Klientami Happy Caps mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.  ????
 2. Happy Caps dokonuje bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Happy Caps. Nadesłana wycena posiada ważność przez  7 dni roboczych od momentu jej wystawienia. Wycena nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Happy caps zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
 4. Anulowane mogą być tylko zamówienia dotyczące produktów, które nie są znakowane oraz produktów „gotowych”, które firma Happy Caps posiada w swojej ofercie.
 5. Zamówienie dotyczące wykonania znakowania na odzieży, gadżetach itp. zacznie być realizowane, kiedy spełnione zostaną poniższe warunki:

  1. a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie łącznie z wszystkimi szczegółami zamówienia (m.in. rozmiarem, wybranym modelem odzieży,kolorystyką, wielkością haftu, umiejscowieniem haftu) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania.
   b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i zostanie ona zaksięgowana na koncie Happy Caps, bądz też zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty na e-mail: zamowienia@happycaps.pl. Realizacja zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.
 6. Termin realizacji liczony będzie od momentu spełnienia obu w/w punktów (2.2.)
 7. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Po otrzymaniu zamówienia, faktura proforma wysyłana jest drogą poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres. Bardzo ważne jest wprowadzenie prawidłowego adresu e-mail podczas składania zamówienia. Zalecamy zachowanie tej wiadomości e-mail na wypadek ewentualnego kontaktu. Potwierdzenie  przez klienta poprawności zamówienia (proforma) oraz wniesienie przedpłaty za znakowany towar stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia oraz do wystawienia FAKTURY VAT, która będzie wysłana do klienta na podany przez niego adres e-mail.
 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.2 tego paragrafu.
 10. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.
 11. Opcja płatności „Za pobraniem” nie dotyczy znakowanej na życzenie klienta odzieży oraz akcesoriów itp. Wybranie tej opcji jest możliwe tylko w przypadku zakupu towaru bez znakowania oraz towaru „gotowego”, który firma Happy Caps Alicja Bojarska posiada w swej ofercie.
 12. Do „odbioru osobistego” klient musi znać numer zamówienia lub posiadać przy sobie dowód zakupu (np. fakturę).

Towar nie zostanie wydany w przypadku braku powyższych informacji. Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail).

3. Wycena zamówienia znakowania towaru

Wycena zamówienia dotyczącego znakowania towaru ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta oraz zależna jest od trudności zaprojektowania i wykonania przesłanego przez klienta wzoru, ilości ściegów oraz liczby zamawianych produktów. Przy pierwszym zamówieniu dla danego wzoru, pobierana jest jednorazowa opłata za „przygotowanie programu hafciarskiego”, który jest przechowywany w bazie danych Happy Caps i możliwy do ponownego wykorzystania niezależnie od czasu. Zamówienie kolejnych produktów z tym samym wzorem nie spowoduje naliczenia opłaty za „przygotowanie programu hafciarskiego”. Opłata ta ustalana jest indywidualnie.

4. Wysyłki realizowane są przez firmę kurierską DPD oraz przez Pocztę Polską.

Czas realizacji zamówienia dla towarów bez znakowania oraz „gotowych”, który firma Happy Caps posiada w swej ofercie, wynosi 1-4 dni roboczych. Czas realizacji zamówień dotyczących znakowania odzieży wynosi 5-14 dni roboczych. Do podanego czasu realizacji należy doliczyć 1-2 dni robocze na dostawę. W celu realizacji „przyspieszonej” należy skontaktować się e-mailowo (zamowienia@happycaps.pl) lub telefonicznie (+48 787206975) z firmą Happy Caps. Za „przyspieszone zamówienie” może zostać naliczona dodatkowa opłata, ustalana indywidualnie.

5. Reklamacje i zwroty

 1. Firma Happy Caps nie daje możliwości zwracania produktów spersonalizowanych.
 2. Klient posiada jedynie prawo składania reklamacji dotyczącej niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-tu dni od otrzymania zamówienia. W momencie otrzymywania przesyłki bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie towarów / produktów na wypadek występowania ewentualnych defektów i nieprawidłowości. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących zamówienia lub przesyłki, prosimy o kontakt pod adresem mailowym zamowienia@happycaps.pl. Mówiąc „problemy z zamówieniem” mamy na uwadze ewentualne szkody zaistniałe w trakcie transportu, wadliwe produkty oraz zamówienia, które w jakikolwiek inny sposób odbiegają od pierwotnych założeń. Należy pamiętać o tym, że zawsze potrzebujemy dowodów na wadliwość produktu w postaci zdjęć, które należy przesłać nam drogą mailową – tylko w takiej sytuacji będziemy mogli zając się kwestią rozpatrzenia przedstawionej reklamacji. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.
 3. Zamówienie dotyczące znakowania może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli różnica wielkości, kolorystyczna, gramatury bądź tez kroju odzieży będzie większa niż +/-10%, zaś różnica umiejscowienia, odwzorowanie wzoru, koloru oraz wielkości  haftu będzie większe niż +/- 15%. Spowodowane jest to skomplikowanym procesem produkcyjnym. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany haft lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru (spersonalizowana), która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

6. Wykonanie zlecenia na towarze klienta

Wykonanie znakowania na towarze dostarczonym przez klienta jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu szczegółów, jednak w tym przypadku nie jest możliwe składanie reklamacji. Firma Happy Caps zastrzega sobie ewentualną możliwość zniszczeń (podczas produkcji) 10% towaru dostarczonego przez klienta (przy zamówieniu min. 10 szt.). Szczegóły dotyczące zamówień poniżej 10 szt. ustalane będą z klientem indywidualnie.

7. CENY

Wszystkie ceny, które są podane na stronie „happycaps.pl” zawierają podatek VAT według obowiązujących przepisów.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Happy Caps Alicja Bojarska wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.5 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient, podczas wypełniania Formularza zamówienia zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Happy Caps zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 3. Na życzenie klienta, możliwy jest dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikowania, modyfikacji bądź też wykreślenia z bazy www.happycaps.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.happycaps.pl

9. Ochrona praw autorskich

 1. Przestrzegając praw autorskich, zastrzegamy sobie możliwość przerywania zamówień naruszających prawo własności intelektualnej i praw autorskich.
 2. Wszystkie zdjęcia produktów/towarów oraz pozostałe materiały, do których zaliczane są między innymi logo, teksty, motywy itp., które zostały umieszczone na stronie Sklepu internetowego www.happycaps.pl są własnością firmy Happy Caps Alicja Bojarska lub zostały użyte przez nią za zgodą osób trzecich, które posiadają do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się kopiowania zdjęć i innych materiałów graficznych, zamieszczonych na stronie sklepu internetowego www.happycaps.pl oraz ich udostępniania w sieci bez pisemnej zgody firmy Happy Caps Alicja Bojarska lub innej osoby trzeciej, która posiada do nich prawa autorskie.
 4. Zabrania się również pobierania zdjęć ze strony sklepu internetowego www.happycaps.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych, komercyjnych i handlowych.
 5. Złamanie powyższych zasad i wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody firmy Happy Caps Alicja Bojarska lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

Udostępnienie firmie „Happy Caps Alicja Bojarska” danego logo lub motywu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że posiadasz pełne prawa do korzystania z danego motywu/logo w celach komercyjnych. Przy składaniu zamówienia, akceptujesz nasz regulamin zakupów, co zwalnia nas z wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym złamaniem prawa własności intelektualnej lub praw autorskich. Jako Klient, który zaakceptował regulamin, jesteś odpowiedzialny za bycie w posiadaniu, bądź też dostarczenie pisemnego pozwolenia na korzystanie z danego logo/motywu w celach komercyjnych w razie gdyby zaistniała taka potrzeba. Jest to także równoznaczne ze zwolnieniem firmy Happy Caps Alicja Bojarska oraz www.happycaps.pl z wszelkich kosztów obrony i innych kosztów powstałych w wyniku ewentualnego postępowania sądowego.

10. Samodzielne projektowanie

Na stronie happycaps.pl możesz zamówić zaprojektowane przez Ciebie czapki. Masz możliwość wybrania czcionki, obrazka, czy też logo, dzięki narzędziu do samodzielnego projektowania.  (+link odsyłajacy)

W większości czapek istnieje możliwość umieszczenia haftu z przodu, po bokach oraz z tyłu. Wszystko zależy od danego modelu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym narzędziu do samodzielnego projektowania. (+ link )  .  W narzędziu do projektowania wyznaczony jest obszar haftu, należy pamiętać, iż nie ma możliwości wykonania znakowania poza tym obszarem.

Istnieje możliwość zmiany projektu, jednak musi być to zgłoszone jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. W związku z tym prosimy o jak najszybszy kontakt. Za każdym razem należy dokładnie sprawdzać otrzymane potwierdzenie zamówienia.

Rozpoczęte zamówienia na produkty opatrzone własnym logo, napisem, obrazkiem można przerwać, wiąże się to jednak z pokryciem przez klienta ewentualnych kosztów produktów zużytych przy rozpoczęciu zamówienia (takich jak np. czapki) oraz  ponownego przygotowania/zmiany programu hafciarskiego (30-100 zł). W takiej sytuacji koszty, które miałyby być pokryte przez klienta zostaną ustalone indywidualnie.

11. Postanowienia końcowe

a) Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia opóznień, które nie są spowodowane z naszej winy (np. opóźnienie przewoźnika itp.)

 1. b) Mimo jak największych starań oraz prób rzeczywistego odwzorowania wyglądu, kolorów produktów itp., nie możemy zagwarantować, że będą one wyświetlane na Twoim wyświetlaczu tak samo. Jest to spowodowane różnymi typami wyświetlaczy, różnymi ustawieniami itp.
 2. c) Mimo naszych starań, należy pamiętać, iż efekt ściągania poszczególnych materiałów podczas wykonywania haftu, oddziałuje na wzory zawierające okrągłe lub czworokątne kształty, przez co mogą wystąpić małe rozbieżności w ich wyglądzie, takie jak np. nie zachowanie w 100% okrągłego kształtu).